Uw privacy

Met vertrouwelijke gegevens gaan wij zorgvuldig om, conform de wettelijke regels. De medewerkers van de Dienstapotheek kunnen via de compater de gegevens uit het medische dossier bij uw eigen apotheek inzien. Dat komt doordat de apotheken in Zoetermeer en Benthuizen de medische dossiers van hun patiënten digitaal aan de Dienstapotheek ter beschikking hebben gesteld.

Bezwaar

Wilt u niet dat de Dienstapotheek inzage heeft in uw medische gegevens, dan kunt u hiertegen bij uw eigen apotheek bezwaar maken. Die sluit dan uw dossier - of een gedeelte ervan - af, zodat niemand anders uw medische gegevens kan inzien. Hebt u geen bezwaar tegen raadpleging van uw medische gegevens door de Huisartsenpost, dan hoeft u niets te doen.

Identificatie

De Dienstapotheek is wettelijk verplicht bij uw bezoek naar uw identificatiebewijs te vragen. Houd hier rekening mee!