De Dienstapotheek

De Dienstapotheek Zoetermeer is aangesloten bij de KZA (Kring Zoetermeerse Apotheken). De KZA apotheken doen om de beurt dienst en zien toe op de kwaliteit van de dagelijkse geneesmiddelenverstrekking buiten kantoortijden. De beherend apotheker is A.P. Sellier, BIG nummer 09060159217.

Hoe werkt de Dienstapotheek?

U belt de Dienstapotheek of u komt direct langs met een recept. Houd daarbij de volgende gegevens bij de hand: uw naam (of de naam van degene voor wie u belt), geboortedatum, naam zorgverzekeraar en inschrijfnummer (=burgerservicenummer/sofinummer). De Dienstapotheek registreert uw bezoek in uw medische dossier bij uw eigen apotheek. Uw dossier blijft daardoor altijd op orde.